BrukerPlan 2023

Testversjon

Logg inn

Driftsversjon

Innsamling av personopplysninger i BrukerPlan er midlertidig stoppet. Kartlegging vil gjenopptas når det er etablert et system for å informere registrerte og personvernkonsekvensutredning er gjennomført.

Opplæringsfilm for kartleggere 2020

Filer til nedlasting

Last ned introduksjon til BrukerPlan

Last ned manual for BrukerPlan

Last ned statistikk for 2020. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2019. Alle kartlagte kommuner