Her kan du logge inn for å kartlegge brukere. Det er KORUS som gir kontaktperson i kommunen (kommuneadministrator) tilgang til Brukerplan. Kommuneadministrator sender invitasjon til ansatte i kommunen som skal kartlegge.

Logg inn for å teste

Logg inn på driftsversjon

Lær mer

Ressurser

For den som vil forstå mer om Brukerplan, samfunnsoppdraget, konkret hvordan brukerregistreringer gjennomføres og få tilgang til statistikk som er samlet inn.

Introduksjon til Brukerplan

Mer informasjon på Helse Stavanger sin hjemmeside

Les mer

Manual for Brukerplan

Lær hvordan du skal samle inn data og registrere i systemet.

Last ned PDF

Brukerplanrapporter

Inneholder statistikk fra alle kartlagte kommuner.

Les mer